Skip to main content

Herstel foutje of vergissing na aangifte inkomstenbelasting

Gepubliceerd op: donderdag 21 maart 2024

Vanaf 2024 is de huidige werkwijze van de Belastingdienst die ervoor zorgt dat belastingplichtigen kleine foutjes of vergissingen in de aangifte inkomstenbelasting makkelijker achteraf kunnen herstellen, in de wet opgenomen. 

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een aftrekpost die een belastingplichtige eerder vergeten is om aan te geven. Belastingplichtigen en de Belastingdienst hoeven hierdoor niet onnodig juridisch en formeel (onderling) te communiceren om de aanslag inkomstenbelasting aan te (laten) passen.