Skip to main content

De boekhouding

Een administratie is niets anders dan het geordend weergeven van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf. De administratie is het geheugen van uw bedrijf waarbij u de meest belangrijkste gegevens, voor een verantwoorde bedrijfsvoering, direct kunnen worden afgeleid. Een goede administratie is dan ook een bron van informatie en de slagader van elke onderneming.

Een goed begin is het halve werk

Statistieken hebben uitgewezen dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een grotere kans van slagen hebben.
Het bijhouden van een financiële administratie is vaak een tijdrovende en intensive bezigheid. Grotere administratieve klussen zoals jaarrekening, omzet- en inkomstenbelasting, salarisadministratie worden dan ook vaak uitbesteed aan accountants, boekhouders of loonadministratiekantoren. Dit is niet voor niets, vaak komt er gespecialiseerde kennis bij kijken om een goede administratie te voeren. Het is daarom van groot belang om, in de beginfase van de door u te starte onderneming, u zich te laten informeren door professionals op dit vakgebied.

Verplichtingen

Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat u boeken en bescheiden moet bewaren, die van belang zijn voor de heffing van vennootschap-, omzet- en inkomstenbelasting. Die verplichting komt erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een administratie. U bent wettelijk verplicht deze administratie 7 jaar te bewaren. Ook de belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaar voor de basisgegevens van uw administratie. In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, moet u de gegevens van onroerende zaken tien jaar bewaren.