Skip to main content

Opstarten onderneming

Het starten van een eigen onderneming brengt heel wat met zich mee. U heeft een fantastisch ondernemersidee maar er moeten ook organisatorische zaken geregeld worden. Heeft u bijvoorbeeld gedacht aan een ondernemingsplan, eventuele financieringsbehoeften, promotie van uw bedrijf, welke leveranciers, de belastingdienst en hoe ga ik de administratie regelen?

Een stappenplan maken voor het opzetten van uw onderneming is hiervoor een prima hulpmiddel. Hierin omschrijft u grofweg de stappen welke ondernomen moeten worden om uw plan te realiseren en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Na het maken van het stappenplan zal het voor u eenvoudiger zijn om de randvoorwaarden te organiseren en uit te voeren. Naast het stappenplan dient u ook op de hoogte te zijn van de fiscale consequenties die het ondernemerschap met zich mee brengt en niet te vergeten de financiële zaken die op u af komen.

De Grienden kan u ondersteunen en adviseren bij het inrichten van uw administratie, bij het opstellen van een ondernemersplan, adviseren bij de inrichting van bedrijfsprocessen; zeg maar alle organisatorische en fiscale randvoorwaarden voor uw bedrijfsvoering.

Ondernemingsplan op maat

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ondernemersplan? Wanneer u bij onze partner de Ondernemingsplannenfabriek aangeeft dat u via Administratiekantoor De Grienden contact opneemt, kunt u profiteren van een korting op de geleverde diensten.