Fiscaal Nieuws

Regeerakkoord: meer zekerheid voor zzp'ers

Regeerakkoord: meer zekerheid voor zzp'ers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 12 oktober 2017 - In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst' is opgenomen dat voor Zzp-ers een nieuw systeem voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de status van hun arbeidssverhouding zal worden ontwikkeld.

 

o   Werkenden met een lange opdracht (langer dn drie maanden) en lage tarieven (lager dan 125% minimumloon) hebben een arbeidsovereenkomst.

· Modelovereenkomsten uit de Wet DBA maken plaats voor een nieuw systeem om opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid verschaffen. De kern vormen tariefgrenzen, de duur van de opdracht en reguliere bedrijfsactiviteiten.

o   Boven een bepaald tarief (75 euro) wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst tot opdracht, zodat er geen inhoudings- en premieplicht is.

o   Tussen deze grenzen kunnen opdrachtgevers via een webmodule vooraf bepalen of ze een zelfstandige inhuren voor een opdracht. Belangrijk wordt welke set aan criteria er nu gebruikt gaat worden om te bepalen of iets nu wel of niet een echte opdracht is, waarbij de opdrachtgever gevrijwaard kan worden van werkgeversverplichtingen. 

·       Het kabinet gaat studeren op de mogelijkheid van een ondernemersovereenkomst om definitief de positie van zzp-ers en werknemers te regelen.

·       Het kabinet kondigt aan dat het begrip ‘gezagsverhouding' in het arbeidsrecht wordt verduidelijkt.

·       Er komt geen verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat wel in gesprek met verzekeraars over goedkopere verzekeringen voor zelfstandigen.

Regeerakkoord: meer zekerheid voor zzp'ers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Regeerakkoord: meer zekerheid voor zzp'ers

Donderdag 12 oktober 2017 - In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst' is opgenomen dat voor Zzp-ers een nieuw systeem voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de status van hun arbeidssverhouding zal worden ontwikkeld.

 

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 8 oktober 2017 - Het nieuwe kabinet gaat de vermogensbelasting verlagen. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.  

De verhoging van het belastingvrije deel levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op.

VVD, CDA, D66 en CU willen de middengroepen op deze manier tegemoetkomen. Alles bij elkaar betalen zij 200 miljoen euro minder vermogensbelasting.

De vier formerende partijen zijn het er ook over eens dat het belastingtarief over vermogen boven die grens iets wordt verlaagd.

Spaargeld verdamptHet tarief van de vermogensbelasting is volgens critici al jaren te hoog. De Belastingdienst gaat uit van een hoger rendement dan de meeste mensen in de praktijk halen met de historisch lage spaarrente. Om te voorkomen dat spaarders verlies lijden, wil het nieuwe kabinet een betere koppeling tussen de actuele rentestanden en het belastingtarief.

In totaal zijn er in Nederland 3,2 miljoen mensen die meer dan 25.000 euro vermogen hebben en dus profiteren van deze lastenverlichting.

MiddeninkomensEerder al werd bekend dat het nieuwe kabinet de inkomstenbelasting voor de middeninkomens gaat verlagen: twee van de vier belastingschijven verdwijnen en het hoogste tarief wordt verlaagd. Ook daar profiteren vooral de midden- en hoge inkomens van. De partijen zitten op de lijn dat vooral de middengroepen de kosten van de crisis hebben betaald.

Om het verschil met lagere inkomens niet te ver uit het lood te laten slaan, wordt verwacht dat er ook nog extra geld voor toeslagen en gezinnen met kinderen komt.

Aan de formatietafel wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord, daarom zouden de bedragen nog iets aangepast kunnen worden.(bron: NOS.nl)

 

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten

Zondag 8 oktober 2017 - Het nieuwe kabinet gaat de vermogensbelasting verlagen. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.  

 

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 7 oktober 2017 - De winstbelasting die bedrijven betalen gaat omlaag. Bronnen bevestigen de berichtgeving hierover van RTL Nieuws. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekt daar 3 miljard voor uit. Nv's en bv's betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. Er is een mkb-tarief voor winstbedragen tot 200.000 euro van 20 procent. Dat gaat omlaag naar 16 procent. Voor hogere winsten is het tarief 25 procent. Dat tarief gaat naar 21 procent.  

Race tussen landenStaatssecretaris Wiebes gaf al aan dat deze tarieven omlaag zouden moeten, om Nederland concurrerend te houden als vestigingsland voor ondernemingen. Maar VVD en PvdA werden het er niet over eens.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen in een eerste reactie blij te zijn met de stap: "Een verlaging van de vennootschapsbelasting zou een beweging in de goede richting zijn om als Nederland aantrekkelijk te blijven, gelet op alles wat internationaal gaande is. Dit is voor het midden- en kleinbedrijf ook erg goed, we pleiten hier al langer voor."

De werkgevers zijn wel benieuwd of er ook belastingverhogingen tegenover deze verlaging staan. "Vanzelfsprekend moeten we straks nog wel de eindbalans van het hele regeerakkoord opmaken."

Diverse Europese landen, maar ook de VS, hebben plannen voor het verlagen van de winstbelasting. Ze hopen extra bedrijven aan te trekken, of op zijn minst te voorkomen dat ze om fiscale redenen vertrekken naar het buitenland.(Bron:nos.nl)

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag

Zaterdag 7 oktober 2017 - De winstbelasting die bedrijven betalen gaat omlaag. Bronnen bevestigen de berichtgeving hierover van RTL Nieuws. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekt daar 3 miljard voor uit. Nv's en bv's betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. Er is een mkb-tarief voor winstbedragen tot 200.000 euro van 20 procent. Dat gaat omlaag naar 16 procent. Voor hogere winsten is het tarief 25 procent. Dat tarief gaat naar 21 procent.  

 

Belastingdienst pakt (veel-)verzuim binnen btw aan

Belastingdienst pakt (veel-)verzuim binnen btw aan - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 6 oktober 2017 - De Belastingdienst benadert ondernemers die langer dan 1 jaar geen btw-aangifte hebben ingediend. In een brief meldt de Belastingdienst het voornemen het btw-nummer in te trekken.De dienst is in april 2017 gestart met het verzenden van brieven. De belastingplichtige heeft 3 weken de tijd om te reageren. Dit kan door in een brief uit te leggen waarom het btw-nummer actief moet blijven, of door het alsnog indienen van de niet-gedane btw-aangiftes en de verschuldigde bedragen te betalen.  

Geen nieuw btw-nummerAls de belastingplichtige niet reageert, voert de Belastingdienst het btw-nummer af. De belastingplichtige ontvangt hiervan een bevestigingsbrief. Als de belastingplichtige zich meldt voor een nieuw btw-nummer geeft de Belastingdienst dit pas af als de ontbrekende btw-aangiftes zijn ingediend en betaald.

Startende ondernemersOok benadert de Belastingdienst actief startende ondernemers die hun eerste digitale aangifte nog niet (tijdig) hebben ingediend. Ieder kwartaal worden deze startende ondernemers die onder de kantoren Eindhoven en Breda vallen, gebeld. In dit gesprek wijst de Belastingdienst erop dat de ondernemer vanaf datum inschrijving bij de Kamer van Koophandel een belastingplicht voor de omzetbelasting heeft en dus btw-aangifte moet doen.

2 verzuimenDaarnaast hebben sinds mei 2017 ook 1.000 belastingplichtigen die 2 keer geen btw-aangifte hebben gedaan, bij wijze van proef een brief ontvangen. In deze brief meldt Belastingdienst dat de dienst voornemens is het btw-nummer in te trekken.

Eind oktober 2017 besluit de Belastingdienst of deze werkwijze voor alle belastingplichtigen die 2 verzuimen op hun naam hebben staan wordt toegepast. Aansluitend zullen alle andere (meer-)verzuimers een soortgelijke brief ontvangen en eenzelfde vervolgactie tegemoet kunnen zien.

Belastingdienst pakt (veel-)verzuim binnen btw aan - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belastingdienst pakt (veel-)verzuim binnen btw aan

Vrijdag 6 oktober 2017 - De Belastingdienst benadert ondernemers die langer dan 1 jaar geen btw-aangifte hebben ingediend. In een brief meldt de Belastingdienst het voornemen het btw-nummer in te trekken.De dienst is in april 2017 gestart met het verzenden van brieven. De belastingplichtige heeft 3 weken de tijd om te reageren. Dit kan door in een brief uit te leggen waarom het btw-nummer actief moet blijven, of door het alsnog indienen van de niet-gedane btw-aangiftes en de verschuldigde bedragen te betalen.  

 

Computercrash is geen overmacht

Computercrash is geen overmacht - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrijdag 6 oktober 2017 - X kan bij een boekenonderzoek niet de nodige gegevens verstrekken. De computer was kapot en er was geen back-up. Rechtbank Noord-Holland verwerpt het beroep op overmacht.  

X is een vennootschap onder firma (VOF) en exploiteert een escortbureau en webcamdiensten in de seksbranche. De Inspecteur vroeg bij een boekenonderzoek om overzichten van de gewerkte dagen en uren per individuele escortdame. X kon die gegevens niet verstrekken, omdat de computer kapot was gegaan. De informatie op de harde schijf ging verloren en er was geen back-up. Tevergeefs was geprobeerd om de data terug te halen via de harde schijf. De Inspecteur stelde dat X niet had voldaan aan haar administratie- en bewaarplicht en nam vervolgens een informatiebeschikking. X maakte geen bezwaar tegen de informatiebeschikking. De inspecteur legde naheffingsaanslagen LH en BTW op met vergrijpboeten van 50%. X ging in beroep.

Geen sprake van overmachtDe Rechtbank verwerpt het beroep van X op overmacht. Het is voor haar risico dat zij geen back-up had gemaakt van de gegevens op de harde schijf van de computer. De omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd. Vervolgens oordeelt de Rechtbank dat X niet aan de verzwaarde bewijslast had voldaan. De Rechtbank volgde de theoretische omzetberekening van de inspecteur.

De Inspecteur heeft niet willekeurig gehandeld door bij het vaststellen van de naheffingsaanslag BTW uit te gaan van de gehele omzet van X, inclusief de vergoeding aan de escorts en de chauffeurs/telefonisten. Wat betreft de naheffingsaanslag LH oordeelt de Rechtbank dat het aannemelijk was dat de chauffeurs in dienstbetrekking tot X stonden. Ook waren die naheffingsaanslagen niet naar willekeur vastgesteld door het anoniementarief toe te passen.

Computercrash is geen overmacht - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Computercrash is geen overmacht

Vrijdag 6 oktober 2017 - X kan bij een boekenonderzoek niet de nodige gegevens verstrekken. De computer was kapot en er was geen back-up. Rechtbank Noord-Holland verwerpt het beroep op overmacht.  

 

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 24 september 2017 - Een eventuele verhoging van de btw treft veel ondernemers negatief. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in de richting van de onderhandelaars aan de formatietafel. De ondernemingsorganisaties dringen er met klem op aan het plan te heroverwegen.  

OnrustEen artikel in de Telegraaf van maandag 18 september 2017 heeft grote onrust veroorzaakt bij veel ondernemers in diverse sectoren. De krant schrijft dat op de formatietafel het plan ligt om het verlaagde btw-tarief van 6 procent te verhogen tot 8 procent.

Daling omzetVNO-NCW en MKB-Nederland wijzen de onderhandelaars er met nadruk op dat deze potentiële btw-verhoging ondernemers negatief kan treffen. Zij grijpt in op die producten en diensten waar alle mensen gebruik van maken, vaak dagelijks. Het duurder maken van deze producten en diensten leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een daling van de omzet en afnemende werkgelegenheid. Daarbij is van groot belang dat het in veel sectoren gaat om werkgelegenheid voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

GrensstreekEen ander ongewenst effect is het weglekken van klandizie over de grens. Producten en diensten worden duurder in Nederland dan in België of Duitsland. Buitenlandse ondernemers profiteren dan van deze verhoging.

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’

Zondag 24 september 2017 - Een eventuele verhoging van de btw treft veel ondernemers negatief. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in de richting van de onderhandelaars aan de formatietafel. De ondernemingsorganisaties dringen er met klem op aan het plan te heroverwegen.