Fiscaal Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 1 april 2020 - De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, de bv en u als aanmerkelijkbelanghouder(ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken. 

Aan het einde van het jaar stelt u het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt uw bv dit in de aangifte loonheffingen. Als ab-houder mag u het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv.Loon dat u als ab-houder al genoten hebt over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. Uw bv en u kunnen alleen overtoekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.Voor het verlagen van het gebruikelijk loon is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig. 

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Woensdag 1 april 2020 - De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, de bv en u als aanmerkelijkbelanghouder(ab-houder) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken. 

 

Coronavirus - let op phishingmail/sms

Coronavirus - let op phishingmail/sms - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 30 maart 2020 - Criminelen grijpen het coronavirus aan om weer massaal phishing mail/sms te sturen. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet.  

Wilt u controleren of u een bericht van de Belastingdienst hebt gekregen? Log in op de portalen van de Belastingdienst, zoals Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen. Dan weet u zeker dat u berichten leest die de Belastingdienst heeft verstuurd. De Belastingdienst stuurt nooit een bericht via WhatsApp of sms.

Coronavirus - let op phishingmail/sms - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Coronavirus - let op phishingmail/sms

Maandag 30 maart 2020 - Criminelen grijpen het coronavirus aan om weer massaal phishing mail/sms te sturen. Laat u niet misleiden! De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet.  

 

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 19 maart 2020 - Bent u ondernemer of zzp'er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld.Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet.

Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Wilt u uitstel van betaling? Neem dan snel contact op met uw adviseur.

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Coronacrisis: uitstel van betaling voor ondernemers

Donderdag 19 maart 2020 - Bent u ondernemer of zzp'er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,omzetbelasting en loonbelasting. Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn daarom verder versoepeld.Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet.

 

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 19 maart 2020 - Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald. 

Wilt u uw voorlopige aanslag verminderen? Neem dan contact op met uw adviseur.

 

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Coronacrisis: verlaging van uw voorlopige aanslag

Donderdag 19 maart 2020 - Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

 

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente. - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 19 maart 2020 - InvorderingsrenteAls u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.  

BelastingrenteDe Belastingdienst rekent belastingrente als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente. - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Coronacrisis: tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

Donderdag 19 maart 2020 - InvorderingsrenteAls u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.  

 

Fiscale startersregelingen voor ondernemers

Fiscale startersregelingen voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 8 maart 2020 - Gaat u een bedrijf starten? Voor startende ondernemers zijn er verschillende startersregelingen: StartersaftrekDe startersaftrek (2018 en 2019: € 2.123) komt boven op de zelfstandigenaftrek (2018 en 2019: € 7.280).

Willekeurige afschrijving voor startende ondernemersAls starter kunt u onder voorwaarden zelf bepalen hoe en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft: willekeurige afschrijving. Zo kunt u de belasting in uw eerste ondernemersjaren laag houden.

WBSO: extra fiscaal voordeel voor startersDe WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kent voor start-ups extra fiscaal voordeel.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Fiscale startersregelingen voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Fiscale startersregelingen voor ondernemers

Zondag 8 maart 2020 - Gaat u een bedrijf starten? Voor startende ondernemers zijn er verschillende startersregelingen: StartersaftrekDe startersaftrek (2018 en 2019: € 2.123) komt boven op de zelfstandigenaftrek (2018 en 2019: € 7.280).

 

Milieu-investeringsregelingen voor ondernemers

Milieu-investeringsregelingen voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 8 maart 2020 - Investeert u als ondernemer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien de volgende regelingen gebruiken: Energie-investeringsaftrek (EIA)Als u investeert in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen, kunt u misschien de Energie-investeringsaftrek gebruiken.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de Vamil (willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen). Zo kunt u de belasting die u betaalt in een bepaald jaar laag houden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Milieu-investeringsregelingen voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Milieu-investeringsregelingen voor ondernemers

Zondag 8 maart 2020 - Investeert u als ondernemer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien de volgende regelingen gebruiken: Energie-investeringsaftrek (EIA)Als u investeert in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen, kunt u misschien de Energie-investeringsaftrek gebruiken.

 

Fiscale reserves voor ondernemers

Fiscale reserves voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 8 maart 2020 - Fiscale  reserves zijn bedragen die u als ondernemer opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van uw winst. Er zijn 3 belangrijke fiscale reserves:  

OudedagsreserveU kunt een oudedagsreserve opbouwen. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. Dat doet u later, als u misschien in een lagere belastingschijf valt.

HerinvesteringsreserveAls u een bedrijfsmiddel verkoopt, mag u de boekwinst toevoegen aan een herinvesteringsreserve. Zo kunt u het betalen van belasting uitstellen.

EgalisatiereserveEen egalisatiereserve is bedoeld voor de bedrijfskosten die u eens in de paar jaar maakt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

Fiscale reserves voor ondernemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Fiscale reserves voor ondernemers

Zondag 8 maart 2020 - Fiscale  reserves zijn bedragen die u als ondernemer opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van uw winst. Er zijn 3 belangrijke fiscale reserves:  

 

Heeft een werknemer recht op loon na besmetting met het coronavirus?

Heeft een werknemer recht op loon na besmetting met het coronavirus? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 4 maart 2020 - Als een werknemer zich als gevolg van het coronavirus ziek meldt, dan heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte. Wanneer een werknemer zich niet ziek meldt omdat de klachten beperkt zijn maar ook niet naar werk kan komen in verband met quarantaine, dan ligt de situatie lastiger. In dit geval zegt de wet dat een werknemer recht behoudt op loon, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. Het is lastig om te betogen dat het niet werken als gevolg van besmetting met het coronavirus en een opgelegde quarantainemaatregel voor rekening en risico van de werknemer komt, terwijl een ‘normale' ziekmelding een ondernemingsrisico is en niet voor rekening en risico van de werknemer komt. Het is dus zeer verdedigbaar dat een werknemer bij een quarantainemaatregel gewoon recht heeft op loon.  

Wat als het aantal besmettingen uit de hand loopt?

De overheid heeft inmiddels aangegeven dat het coronavirus wordt aangemerkt als een ‘buitengewone omstandigheid'. Dit betekent dat werkgevers in bepaalde gevallen aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting. Werktijdverkorting houdt in dat het UWV een tijdelijke WW-uitkering verstrekt in verband met werkvermindering. De WW-uitkering wordt door het UWV aan de werkgever voldaan en de werkgever betaalt het loon van zijn werknemers door volgens de geldende afspraken.

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die buiten het normale ondernemersrisico valt;het is de verwachting dat er voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is;er is sprake van een direct verband tussen de bijzondere situatie en de werkvermindering.

De werktijdverkorting duurt in beginsel maximaal 6 weken, maar kan op verzoek worden verlengd tot maximaal 24 weken. Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. (Bron: BDO)

Heeft een werknemer recht op loon na besmetting met het coronavirus? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Heeft een werknemer recht op loon na besmetting met het coronavirus?

Woensdag 4 maart 2020 - Als een werknemer zich als gevolg van het coronavirus ziek meldt, dan heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte. Wanneer een werknemer zich niet ziek meldt omdat de klachten beperkt zijn maar ook niet naar werk kan komen in verband met quarantaine, dan ligt de situatie lastiger. In dit geval zegt de wet dat een werknemer recht behoudt op loon, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. Het is lastig om te betogen dat het niet werken als gevolg van besmetting met het coronavirus en een opgelegde quarantainemaatregel voor rekening en risico van de werknemer komt, terwijl een ‘normale' ziekmelding een ondernemingsrisico is en niet voor rekening en risico van de werknemer komt. Het is dus zeer verdedigbaar dat een werknemer bij een quarantainemaatregel gewoon recht heeft op loon.  

 

Phishing: valse sms en e-mail over betalingsachterstand in omloop

Phishing: valse sms en e-mail over betalingsachterstand in omloop - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 4 maart 2020 - De Belastingdienst waarschuwt voor een valse sms en e-mail. Hierin staat dat u een betalingsachterstand hebt en kunt betalen door op een link te klikken. Klik niet op de link, maar verwijder de sms of e-mail meteen.  

De Belastingdienst communiceert niet op deze manier met burgers en bedrijven.

Phishing: valse sms en e-mail over betalingsachterstand in omloop - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Phishing: valse sms en e-mail over betalingsachterstand in omloop

Woensdag 4 maart 2020 - De Belastingdienst waarschuwt voor een valse sms en e-mail. Hierin staat dat u een betalingsachterstand hebt en kunt betalen door op een link te klikken. Klik niet op de link, maar verwijder de sms of e-mail meteen.