Blog

Factuurregels

Aangepaste factuurregels per 1 januari 2004

Momenteel zijn er in de lidstaten van de EU verschillen in de regelgeving voor het factureren. Daarom is op 1 januari 2004 de Nederlandse BTW-wetgeving aangepast. Dit leidt onder meer tot een beperkte uitbreiding van de verplichte factuurgegevens. De leverancier of degene die de dienst verricht, moet zijn BTW-identificatienummer op de factuur vermelden. Dit nummer bestaat uit 14 posities inclusief de landcode 'NL'.

Lees meer