Skip to main content

Resultatenrekening en liquiditeitsbegroting

De resultatenrekening en liquiditeitsbegroting: een introductie

Wie een eigen bedrijf runt, komt in aanraking met diverse bedrijfseconomische begrippen die te maken hebben met het op de juiste manier runnen van een onderneming. Twee belangrijke begrippen waar u als ondernemer mee te maken krijgt, zijn de begrippen resultatenrekening en liquiditeitsbegroting.

De resultatenrekening

De resultatenrekening wordt ook wel een winst- en verliesrekening genoemd en betreft een rekening waarop de in de loop van het jaar gemaakte omzet en gemaakte kosten van een bedrijf worden verantwoord. In feite betreft de resultatenrekening dus een overzicht van de gemaakte omzet in een boekjaar en de gemaakte kosten van datzelfde boekjaar, die overzichtelijk onder elkaar worden gezet om de winst of het verlies van een organisatie te berekenen. Om de resultatenrekening te maken, kunt u niet zomaar de kosten van de omzet aftrekken. Een goede resultatenrekening voldoet namelijk aan diverse voorwaarden, waardoor het maken van deze rekening vrij ingewikkeld kan zijn. 

De liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting wordt ook wel een liquiditeitsrekening genoemd. Het is een schematisch en duidelijk overzicht van de in een specifieke periode verwachte verschuivingen in de liquiditeitspositie van een bedrijf. Deze verschuiving kan veroorzaakt worden door bepaalde inkomsten of uitgaande betalingen, die duidelijk in de liquiditeitsbegroting worden weergegeven. Het achterliggende doel van het maken van een liquiditeitsbegroting, is het verschaffen van inzicht in wanneer men geld tekort komt of juist geld overhoudt om op deze manier de juiste financiële keuzes te maken en de financiële positie van de organisatie te verbeteren. 

Net zoals het maken van een resultatenrekening, vereist ook het maken van een liquiditeitsbegroting specifieke kennis, vaardigheden en expertise. Heeft u deze kennis, vaardigheden en expertise niet in huis, dan kan het lastig zijn om een goede resultatenrekening en liquiditeitsbegroting te maken. In dit geval wordt dan ook aangeraden om een specialist in te huren voor het maken van uw liquiditeitsbegroting en resultatenrekening. Administratiekantoor De Grienden helpt u graag om zowel uw liquiditeitsbegroting als uw resultatenrekening op de juiste manier op te zetten.