Skip to main content

Energieonderzoek verschuift van besparing naar duurzame bronnen

Gepubliceerd op: vrijdag 22 december 2023

Vorig jaar ging er meer subsidie voor energieonderzoek naar duurzame energiebronnen. Het bedrag voor onderzoek naar energiebesparing daalde juist fors. Dat staat in de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2022’ van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vergeleken met 2021 steeg het bedrag besteed aan onderzoek naar duurzame energiebronnen van € 53 miljoen naar € 95 miljoen. Daarvan ging ruim 70% naar wind- en zonne-energie. Het budget voor onderzoek naar energiebesparing daalde van € 234 miljoen naar € 101 miljoen. Hiervan ging ruim 70% naar energiebesparing in de industrie.

Minder geïnvesteerd dan in 2021

In 2022 investeerde de Rijksoverheid € 131 miljoen minder in energieonderzoek. In 2021 was dat € 421 miljoen, vorig jaar € 290 miljoen. Belangrijkste oorzaak van deze daling is dat er 2 extra subsidieregelingen voor energieonderzoek (Demonstratie KlimaatTechnologieën en -Innovaties (DKTI) en R&D Mobiliteitssectoren (RDM)) in 2021 open waren en in 2022 niet.

Om wat voor soort onderzoek ging het?

Net als in 2021 ging 40% van het budget (€ 118 miljoen) op aan industrieel onderzoek. Industrieel onderzoek gebruikt resultaten uit theoretisch of fundamenteel onderzoek om een nieuwe toepassing in de praktijk te testen. 

Van al het geld ging een kwart (€ 72 miljoen) naar demonstratieprojecten. Demonstratieprojecten gebruiken nieuwe producten of processen voor het eerst in de praktijk.

Wie voerde het onderzoek uit?

Kennisinstellingen en universiteiten ontvingen het meeste geld om onderzoek te doen: € 133 miljoen. Het bedrijfsleven (groot- en midden- en kleinbedrijf bij elkaar) kreeg daarvoor in totaal € 151 miljoen.

Waar kwam het geld vandaan?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoestte 82% van het onderzoeksgeld op: € 237 miljoen. De rest kwam van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 21 miljoen), het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 21 miljoen) en andere instanties (€ 12 miljoen).

Wat is de monitor?

Ieder jaar brengt RVO de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ uit. Hierin staat hoeveel geld de Rijksoverheid in dat jaar investeert in energieonderzoek en naar welke partijen dat gaat. De gegevens gaan onder meer naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). Zo kunnen landen hun inspanningen op energiegebied vergelijken.

De cijfers van 2022 zijn gebaseerd op de volgende subsidieregelingen:

  • Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
  • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
  • TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)
  • Topsector Energiestudies Industrie
  • Systeemintegratie (SMCES)
  • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
  • Hernieuwbare Energietransitie Regeling (HER+)