Skip to main content

Voorkom dit jaar een vrijval van een herinvesteringsreserve

Gepubliceerd op: woensdag 13 december 2023 | 9:11

Op 31 december 2023 verstrijkt de driejaarstermijn voor de herinvesteringsreserve die in 2020 op de balans is gezet. 

Voor het einde van deze termijn moet u een verplichting zijn aangegaan tot herinvestering van het bedrijfsmiddel. Indien dit niet gebeurt, komt de reserve vrij in de winst en dient u alsnog belasting te betalen over de boekwinst die is behaald bij de verkoop van het bedrijfsmiddel. Neem snel contact met ons op, als deze situatie op u van toepassing is.