Skip to main content

Maak dit jaar nog gebruik van de investeringsaftrek

Gepubliceerd op: woensdag 06 december 2023 | 9:49

De investeringsaftrek bestaat uit drie delen: de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), en Energie-investeringsaftrek (EIA). De KIA is een aftrekpost op de winst voor investeringen tussen € 2.601 en € 353.973 in bedrijfsmiddelen die voor investeringsaftrek in aanmerking komen. De maximale KIA in 2023 is € 17.841 en loopt af bij hogere investeringen. 


De MIA biedt aftrek voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die als milieu-investeringen zijn aangewezen, met aftrekpercentages van 27%, 36%, of 45% in 2023, afhankelijk van de categorie.

De EIA is van toepassing op energiezuinige bedrijfsmiddelen, met een aftrek van 45,5% in 2023 (verlaagd naar 40% in 2024) bij investeringen van meer dan € 2.500. MIA en EIA kunnen niet gelijktijdig worden toegepast op dezelfde bedrijfsmiddelen. Ondernemers met meerdere ondernemingen mogen de KIA per onderneming berekenen, wat gunstig kan zijn bij spreiding van investeringen. Het wordt geadviseerd geplande investeringen naar voren te halen als dit resulteert in een hogere KIA in 2023 en 2024.