Skip to main content

Levering producten/diensten

Indien uw onderneming producten produceert en/of diensten levert, is het verstandig om de gang van zaken met betrekking tot (ver)koop en levering goed vast te leggen. De leveringsovereenkomst kan hierbij als uitgangspunt dienen.

Een van de eerste juridische hinderpalen waar u als zelfstandig ondernemer mee geconfronteerd wordt zijn algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard wilt laten gelden voor uw overeenkomsten. Vervelend maar zeer noodzakelijk; als u geen eigen voorwaarden hanteert maar uw wederpartij wel, is de kans groot dat u gebonden bent aan de voor u vaak minder gunstige voorwaarden van de wederpartij!