Skip to main content

Grootboek

Een grootboek geeft een compleet totaal overzicht van de resultaten van uw bedrijf over een bepaalde periode.

Alle gegevens van de administratie, zoals kasboek, crediteuren-debiteuren boekhouding, salaris administratie, etc., worden periodiek in het grootboek bijeengebracht.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kan dit per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar geschieden. Een grootboek is nodig voor de opmaak van jaarverslagen en jaarrekeningen.