NOAB

logo-NOAB Administratiekantoor De Grienden is aangesloten bij Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskun-digen. Een organisatie waarbij ongeveer 600 kantoren zijn aangesloten. Om aangesloten te mogen zijn gelden strenge regels inzake dossiervorming, opleiding, te hanteren opdrachtbevestigingen, leveringsvoorwaarden etc. Tevens is er de verplichting tot permanente educatie (PE) een extra gegeven dat de kennis up-to-date is en blijft.

 

Bezoek de site voor meer informatie: www.noab.nl.

Fiscaal Nieuws

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 17 oktober 2018 - In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden verzacht:

- in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;- bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders

Woensdag 17 oktober 2018 - In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden verzacht:

 

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Verlaging tarief vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 27 september 2018 - Om ondernemen aantrekkelijker te maken, verlaagt het kabinet stapsgewijs het vpb-tarief. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen.  

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 17,5% en 23,90%. In 2021 naar 16% en 22,25%.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Donderdag 27 september 2018 - Om ondernemen aantrekkelijker te maken, verlaagt het kabinet stapsgewijs het vpb-tarief. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen.  

 

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 27 september 2018 - Hebt u een auto van de zaak? Dan is het mogelijk dat u ondanks het feit dat u in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, toch een bijtelling krijgt. Dit kan zich voordoen als u de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. 

Als u op kalenderjaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met een auto van de zaak, moet u het voordeel van het privégebruik bij het loon tellen. 

Deel van het jaar auto van de zaakHet kan zijn dat u maar een deel van het kalenderjaar de auto van de zaak ter beschikking heeft. Rijdt u in die maanden ook privé met de auto, dan moet u de regeling voor privégebruik auto naar tijdsgelang toepassen. 

U moet de gemaakte privékilometers over die periode omrekenen naar het aantal kilometers dat u zou rijden in een heel kalenderjaar. Rijdt u niet meer dan 500 km privé op jaarbasis, dan hoeft u geen bijtelling te berekenen. Komt u daarboven, dan telt u het privévoordeel over die maanden bij het loon. 

VoorbeeldU krijgt 3 maanden een auto ter beschikking. De cataloguswaarde is € 24.000 en het bijtellingspercentage 22%. In deze periode rijdt u 200 km privé. Omgerekend naar een heel jaar zou de werknemer 12/3 x 200 = 800 km privé rijden. Op kalenderjaarbasis is dat dus meer dan 500 km. 

De bijtelling is 22% van € 24.000 = € 5.280 voor het hele kalenderjaar. Over 3 maanden is de bijtelling privégebruik auto 3/12 x € 5.280 = € 1.320. Bij een loontijdvak van 1 maand is de bijtelling € 440 per maand. 

Geen bijtellingStel dat u in bovenstaand voorbeeld in 3 maanden 100 km privé rijdt met de auto. Dan is geen bijtelling van toepassing omdat omgerekend naar een heel jaar de werknemer 12/3 x 100 = 400 km privé zou rijden. Dit is niet meer dan 500 km op kalenderjaarbasis, dus geen bijtelling voor het privégebruik van de auto. 

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto

Donderdag 27 september 2018 - Hebt u een auto van de zaak? Dan is het mogelijk dat u ondanks het feit dat u in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, toch een bijtelling krijgt. Dit kan zich voordoen als u de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. 

 

Blog

De resultatenrekening en liquiditeitsbegroting: een introductie

Wie een eigen bedrijf runt, komt in aanraking met diverse bedrijfseconomische begrippen die te maken hebben met het op de juiste manier runnen van een onderneming. Twee belangrijke begrippen waar u als ondernemer mee te maken krijgt, zijn de begrippen resultatenrekening en liquiditeitsbegroting. Weet u niet wat deze begrippen precies inhouden? Lees dan meer over de betekenis van deze begrippen op deze pagina. 
Lees meer...

Een goede administratie? Huur een boekhouder voor particulieren in

Veel mensen denken dat boekhouders alleen door ondernemers geraadpleegd kunnen worden voor het inrichten, bijhouden en controleren van deboekhouding, maar dit is helemaal niet het geval. Ook als u geen eigen bedrijf heeft en enkel een particuliere boekhouding bij moet houden, kunt u namelijk gebruik maken van de expertise van een boekhouder. In dit geval wordt er niet gesproken over een boekhouder voor zakelijke administraties, maar een boekhouder voor particulieren. Meer over het inhuren van een boekhouder als particulier, leest u op deze pagina. 
Lees meer...

Horizontaal toezicht mkb: polderen met de belastingdienst

De essentie van horizontaal toezicht is dat er vooraf overleg plaatsvindt met de belastingdienst over zaken die niet in detail zijn geregeld in de wet of de jurisprudentie. Dit geldt niet alleen voor kwesties op het gebied van internationale activiteiten of voor zeer grote bedrijven. Ook in het mkb zijn er altijd vraagpunten hoe op bepaalde gebieden om moet worden gegaan met de fiscale regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn: de berekening van omzetbelasting bij 'gemengde' leveringen, de afschrijving op vaste bedrijfsmiddelen of de fiscaal toegestane kostenvergoedingen aan werknemers.

Lees meer...