Prinsjesdag, miljoenennota en belastingsplan

lieftinck koffertje prinsjesdag gr

Via deze Prinsjesdag-nieuwsbrief houdt De Grienden u op de hoogte van Prinsjesdag 2015. De gevolgen voor uw organisatie naar aanleiding van de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 zijn enkele voorstellen hieronder voor u in kaart gebracht. Heeft u vragen naar aanleiding van Prinsjesdag? Stel ze dan direct aan ons www.degrienden.nl.

 

Lagere heffing voor kleine spaarders per 2017

Het kabinet heeft besloten dat kleine spaarders per 2017 minder belasting gaan betalen over hun vermogen. De Belastingdienst gaat namelijk niet langer uit van een rendement van 4% over uw vermogen, maar van 2,9% tot een vermogen van € 100.000. Voor hogere vermogens gaan hogere percentages gelden.

Per 2019 alleen nog 4% en 22% bijtelling

Het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat van vier naar twee. Per 1 januari 2019 gelden er alleen nog bijtellingspercentages van 4% en 22%.

Tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag

De tarieven in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaan vanaf 1 januari 2016 met 1,85 procentpunt omlaag. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf dalen dus van 42% naar 40,15%. Daarnaast wordt de derde schijf verlengd.

Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt

Met ingang van 2016 wordt het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling scherper geformuleerd. Hiermee wil de regering voorkomen dat werkgevers grote bonussen ten onrechte in de vrije ruimte stoppen. Dit is verleidelijk omdat 80% eindheffing voordeliger is dan bruteren.

Nieuw per 2017: lage-inkomensvoordeel

Als uw organisatie per 2017 een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, krijgt u voor hem het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel is een nieuwe maatregel uit het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein.

Arbeidskorting extra verhoogd in 2016

Werknemers met een arbeidsinkomen tussen € 9.000 en € 50.000 krijgen in 2016 maximaal € 638 extra aan arbeidskorting. Het kabinet heeft maar liefst € 2,6 miljard gereserveerd voor deze maatregel.

Vrijstelling schenkbelasting verruimd

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt verruimd. Voorwaarde is wel dat de schenkingen verband houden met de eigen woning. In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 opgenomen.

Vier keer lastenverlichting woningbezitter

Eigenwoningbezitters wachten vier mooie maatregelen: verzachtende sancties bij een aflossingsachterstand, wijziging van het overgangsrecht spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) én een dubbele vrijstelling fiscale partners en maatregelen bij tegengestelde belangen in de Wet waardering onroerende zaken.

Werkgeversheffing ZVW per 2016 naar 6,75%

Uit de Macro Economische Verkenning 2016 blijkt hoe de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) er volgend jaar uitziet. De werkgeversheffing ZVW daalt naar verwachting per 1 januari 2016 van 6,95% naar 6,75%. De werknemersbijdrage gaat opnieuw fors omhoog. Koopkracht voor gepensioneerden gerepareerd Het kabinet verhoogt in 2016 de ouderenkorting eenmalig met netto € 139 voor gepensioneerden met lage inkomens. Hiermee wil het kabinet de koopkracht voor deze groep repareren.

Voordeelregel voor bijzondere beloning vervalt

De zogenoemde voordeelregel die werkgevers mogen toepassen voor bijzondere beloningen, komt te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 2016. Werkgevers mogen vanaf volgend jaar bijzondere beloningen dus niet meer optellen bij het reguliere tijdvakloon.

Wijziging in tabel bijzondere beloningen

Vanaf 1 januari 2016 zal niet alleen de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt, maar ook de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting voor werknemers.

Accijns op fris, sap en bier omhoog per 2016

Bepaalde soorten frisdrank, zoals mineraalwater en vruchtensappen, gaan in prijs omhoog. Het kabinet heeft besloten de frisdrankbelasting ook voor deze dranken te verhogen.

Verhoging van kinderopvangtoeslag in 2016

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen per 1 januari 2016 te maken met een verhoging van de toeslag. Vooral ouders met meerdere kinderen hebben hiervan profijt. Dit blijkt uit de begrotingsplannen voor 2016.

Premiekorting wordt straks loonkostenvoordeel

De nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) die op Prinsjesdag is gepresenteerd, zet het stelsel van premiekortingen in de loonaangifte op zijn kop. De bestaande premiekortingen worden vervangen door loonkostenvoordelen voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers.

Premievrijstelling marginale arbeid afgeschaft

De premievrijstelling marginale arbeid komt te vervallen. Dat staat in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein. Uw organisatie moet straks dus ook premies werknemersverzekeringen betalen voor uitkeringsgerechtigden die voor maximaal zes weken in dienst komen.