Skip to main content

Horizontaal toezicht mkb

Horizontaal toezicht mkb: polderen met de belastingdienst

De essentie van horizontaal toezicht is dat er vooraf overleg plaatsvindt met de belastingdienst over zaken die niet in detail zijn geregeld in de wet of de jurisprudentie. Dit geldt niet alleen voor kwesties op het gebied van internationale activiteiten of voor zeer grote bedrijven. Ook in het mkb zijn er altijd vraagpunten hoe op bepaalde gebieden om moet worden gegaan met de fiscale regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn: de berekening van omzetbelasting bij 'gemengde' leveringen, de afschrijving op vaste bedrijfsmiddelen of de fiscaal toegestane kostenvergoedingen aan werknemers.

Vaak zullen dergelijke zaken bij een belastingcontrole pas achteraf worden beoordeeld met eventueel grote financiële consequenties, indien het systeem niet wordt geaccepteerd door de fiscus en gedurende meerdere jaren wordt gecorrigeerd. In veel gevallen is een boete dan ook helaas onvermijdelijk en wordt heffingsrente in rekening gebracht. Bij horizontaal toezicht voor mkb zal het overleg met de belastingdienst uitmonden in een protocol waarin voor beide partijen wordt vastgelegd hoe de afspraak dient te worden geïnterpreteerd en op welke wijze die in de praktijk dient te worden toegepast. 

Horizontaal toezicht is gebaseerd op een vertrouwen tussen de fiscus en de belastingplichtige waarbij beiden kunnen profiteren van het vooroverleg. De belastingplichtige heeft de zekerheid dat hij of zij bij naleving van het protocol niet zal worden geconfronteerd met naheffingen of navorderingen. Voor de belastingdienst geldt dat de controle op dit punt zeer beperkt kan blijven en de regeling niet meer achteraf in detail behoeft te worden onderzocht. Door de complexiteit van de belastingwetgeving is het uiteraard van het grootste belang dat de ondernemer op dit gebied wordt bijgestaan door een adviseur die zijn sporen heeft verdiend in deze overlegcultuur. Het is immers ook de bedoeling dat u als ondernemer uw voordeel kan behalen door de legale grenzen op te zoeken zonder die te overschrijden en te profiteren van de mogelijkheden die geboden worden in een steeds veranderende omgeving. Bent u nieuwsgierig geworden wat horizontaal toezicht voor uw bedrijf in de praktijk kan betekenen, neem dan gerust contact op met een van onze ervaren adviseurs, al is het maar voor uw gemoedsrust.