Ondernemersplan laten schrijven

Ondernemersplan maken? Kies voor ondernemers laten schrijven

Wie een eigen bedrijf start, moet een ondernemersplan maken. Een ondernemersplan wordt ook wel een ondernemingsplan of een businessplan genoemd en betreft een samenvatting van alle facetten van de te starten onderneming en hoe deze facetten eruit komen te zien. Het is in feite een gedetailleerd rapport waar precies in staat hoe de startende ondernemer zijn of haar onderneming op wil zetten en hoe de onderneming er precies uit moet komen te zien. 

Waarom een ondernemersplan opstellen?
Een ondernemersplan wordt over het algemeen opgesteld om twee redenen, namelijk:

1. Het duidelijk uitstippelen van het eigen plan als ondernemer. Wie een succesvolle onderneming op wil zetten, moet precies weten wat wel en wat niet te doen. Door een ondernemersplan te maken, wordt duidelijker wat er moet gebeuren om een bedrijf op te zetten. 

2. Het informeren van mogelijke investeerders in de nieuwe onderneming. Zoekt u investeerders om in uw startende bedrijf te investeren, dan kunt u een ondernemersplan schrijven om investeerders te informeren over uw bedrijf en over te halen om inderdaad geld in uw onderneming te steken. 

Iedere startende ondernemer wordt aangeraden om een ondernemersplan te maken, ook als u geen investeerders voor uw onderneming nodig heeft.

Het maken van een ondernemersplan
Een ondernemersplan bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een beschrijving van de organisatie, een beschrijving van de producten/diensten, een marketingplan en een beschrijving van de financiële stromen van het bedrijf. Door het grote aantal onderdelen van een ondernemersplan en de kennis die u nodig heeft om ieder onderdeel op de juiste manier te kunnen beschrijven, kan het maken van een goed ondernemersplan best lastig zijn. Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het maken van een ondernemersplan? Dan kunt u ervoor kiezen om het maken van uw ondernemersplan uit te besteden. 

Ondernemersplan laten schrijven door Administratiekantoor De Grienden
Wilt u uw ondernemersplan laten schrijven door een professional? Maak dan gebruik van de expertise van Administratiekantoor De Grienden. Administratiekantoor De Grienden kan u adviseren bij het schrijven van uw ondernemersplan, maar kan ook het schrijven van het plan volledig uit handen nemen.

Fiscaal Nieuws

Regeerakkoord: meer zekerheid voor zzp'ers

Regeerakkoord: meer zekerheid voor zzp'ers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 12 oktober 2017 - In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst' is opgenomen dat voor Zzp-ers een nieuw systeem voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de status van hun arbeidssverhouding zal worden ontwikkeld.

 

o   Werkenden met een lange opdracht (langer dn drie maanden) en lage tarieven (lager dan 125% minimumloon) hebben een arbeidsovereenkomst.

· Modelovereenkomsten uit de Wet DBA maken plaats voor een nieuw systeem om opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid verschaffen. De kern vormen tariefgrenzen, de duur van de opdracht en reguliere bedrijfsactiviteiten.

o   Boven een bepaald tarief (75 euro) wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst tot opdracht, zodat er geen inhoudings- en premieplicht is.

o   Tussen deze grenzen kunnen opdrachtgevers via een webmodule vooraf bepalen of ze een zelfstandige inhuren voor een opdracht. Belangrijk wordt welke set aan criteria er nu gebruikt gaat worden om te bepalen of iets nu wel of niet een echte opdracht is, waarbij de opdrachtgever gevrijwaard kan worden van werkgeversverplichtingen. 

·       Het kabinet gaat studeren op de mogelijkheid van een ondernemersovereenkomst om definitief de positie van zzp-ers en werknemers te regelen.

·       Het kabinet kondigt aan dat het begrip ‘gezagsverhouding' in het arbeidsrecht wordt verduidelijkt.

·       Er komt geen verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat wel in gesprek met verzekeraars over goedkopere verzekeringen voor zelfstandigen.

Regeerakkoord: meer zekerheid voor zzp'ers

Donderdag 12 oktober 2017 - In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst' is opgenomen dat voor Zzp-ers een nieuw systeem voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de status van hun arbeidssverhouding zal worden ontwikkeld.

 

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 8 oktober 2017 - Het nieuwe kabinet gaat de vermogensbelasting verlagen. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.  

De verhoging van het belastingvrije deel levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op.

VVD, CDA, D66 en CU willen de middengroepen op deze manier tegemoetkomen. Alles bij elkaar betalen zij 200 miljoen euro minder vermogensbelasting.

De vier formerende partijen zijn het er ook over eens dat het belastingtarief over vermogen boven die grens iets wordt verlaagd.

Spaargeld verdamptHet tarief van de vermogensbelasting is volgens critici al jaren te hoog. De Belastingdienst gaat uit van een hoger rendement dan de meeste mensen in de praktijk halen met de historisch lage spaarrente. Om te voorkomen dat spaarders verlies lijden, wil het nieuwe kabinet een betere koppeling tussen de actuele rentestanden en het belastingtarief.

In totaal zijn er in Nederland 3,2 miljoen mensen die meer dan 25.000 euro vermogen hebben en dus profiteren van deze lastenverlichting.

MiddeninkomensEerder al werd bekend dat het nieuwe kabinet de inkomstenbelasting voor de middeninkomens gaat verlagen: twee van de vier belastingschijven verdwijnen en het hoogste tarief wordt verlaagd. Ook daar profiteren vooral de midden- en hoge inkomens van. De partijen zitten op de lijn dat vooral de middengroepen de kosten van de crisis hebben betaald.

Om het verschil met lagere inkomens niet te ver uit het lood te laten slaan, wordt verwacht dat er ook nog extra geld voor toeslagen en gezinnen met kinderen komt.

Aan de formatietafel wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord, daarom zouden de bedragen nog iets aangepast kunnen worden.(bron: NOS.nl)

 

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten

Zondag 8 oktober 2017 - Het nieuwe kabinet gaat de vermogensbelasting verlagen. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.  

 

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 7 oktober 2017 - De winstbelasting die bedrijven betalen gaat omlaag. Bronnen bevestigen de berichtgeving hierover van RTL Nieuws. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekt daar 3 miljard voor uit. Nv's en bv's betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. Er is een mkb-tarief voor winstbedragen tot 200.000 euro van 20 procent. Dat gaat omlaag naar 16 procent. Voor hogere winsten is het tarief 25 procent. Dat tarief gaat naar 21 procent.  

Race tussen landenStaatssecretaris Wiebes gaf al aan dat deze tarieven omlaag zouden moeten, om Nederland concurrerend te houden als vestigingsland voor ondernemingen. Maar VVD en PvdA werden het er niet over eens.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen in een eerste reactie blij te zijn met de stap: "Een verlaging van de vennootschapsbelasting zou een beweging in de goede richting zijn om als Nederland aantrekkelijk te blijven, gelet op alles wat internationaal gaande is. Dit is voor het midden- en kleinbedrijf ook erg goed, we pleiten hier al langer voor."

De werkgevers zijn wel benieuwd of er ook belastingverhogingen tegenover deze verlaging staan. "Vanzelfsprekend moeten we straks nog wel de eindbalans van het hele regeerakkoord opmaken."

Diverse Europese landen, maar ook de VS, hebben plannen voor het verlagen van de winstbelasting. Ze hopen extra bedrijven aan te trekken, of op zijn minst te voorkomen dat ze om fiscale redenen vertrekken naar het buitenland.(Bron:nos.nl)

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag

Zaterdag 7 oktober 2017 - De winstbelasting die bedrijven betalen gaat omlaag. Bronnen bevestigen de berichtgeving hierover van RTL Nieuws. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekt daar 3 miljard voor uit. Nv's en bv's betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. Er is een mkb-tarief voor winstbedragen tot 200.000 euro van 20 procent. Dat gaat omlaag naar 16 procent. Voor hogere winsten is het tarief 25 procent. Dat tarief gaat naar 21 procent.  

 

Blog

De resultatenrekening en liquiditeitsbegroting: een introductie

Wie een eigen bedrijf runt, komt in aanraking met diverse bedrijfseconomische begrippen die te maken hebben met het op de juiste manier runnen van een onderneming. Twee belangrijke begrippen waar u als ondernemer mee te maken krijgt, zijn de begrippen resultatenrekening en liquiditeitsbegroting. Weet u niet wat deze begrippen precies inhouden? Lees dan meer over de betekenis van deze begrippen op deze pagina. 
Lees meer...

Een goede administratie? Huur een boekhouder voor particulieren in

Veel mensen denken dat boekhouders alleen door ondernemers geraadpleegd kunnen worden voor het inrichten, bijhouden en controleren van deboekhouding, maar dit is helemaal niet het geval. Ook als u geen eigen bedrijf heeft en enkel een particuliere boekhouding bij moet houden, kunt u namelijk gebruik maken van de expertise van een boekhouder. In dit geval wordt er niet gesproken over een boekhouder voor zakelijke administraties, maar een boekhouder voor particulieren. Meer over het inhuren van een boekhouder als particulier, leest u op deze pagina. 
Lees meer...

Horizontaal toezicht mkb: polderen met de belastingdienst

De essentie van horizontaal toezicht is dat er vooraf overleg plaatsvindt met de belastingdienst over zaken die niet in detail zijn geregeld in de wet of de jurisprudentie. Dit geldt niet alleen voor kwesties op het gebied van internationale activiteiten of voor zeer grote bedrijven. Ook in het mkb zijn er altijd vraagpunten hoe op bepaalde gebieden om moet worden gegaan met de fiscale regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn: de berekening van omzetbelasting bij 'gemengde' leveringen, de afschrijving op vaste bedrijfsmiddelen of de fiscaal toegestane kostenvergoedingen aan werknemers.

Lees meer...