Checklist aangifte inkomstenbelasting

IB/PHV Inkomsten belasting Premie Heffing Volksverzekering 2017

Wij zijn verplicht uw identificatie te controleren:
Brengt u een geldig identificatiebewijs mee, zodat wij deze kunnen kopiëren voor uw dossier. Indien u voor uw partner of kinderen een formulier laat invullen hebben wij ook een kopie van hun legitimatiebewijs nodig.Voor een afspraak kunt u bellen met 010-8484491 of een email sturen aan

Voor het efficiënt invullen van uw aangifte hebben wij de volgende checklist gemaakt:

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018.

Box 1

 • Jaaropgaven 2018 van uw werkgevers of uitkeringsinstanties
 • Reisafstand naar uw werk voor zover meer dan 10 km. en u met openbaar vervoer reisde.
 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (alfahulp / artiesten / freelancers).
 • Eigen woning:
 • WOZ waarde per 1 januari 2017
 • hypotheekschuld per 31 december 2018 en de door u betaalde rente hypotheek
 • spaarhypotheek: opgaven van banken/verzekeringsmaatschappijen inzake de waarde economisch verkeer en overige correspondentie inzake koppeling van deze polissen aan eigen woning.
 • Kapitaalpolissen door u afgesloten, waaronder polissen inzake bovengenoemde spaarhypotheken en studiepolissen van minderjarige kinderen.
 • Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie / lijfrenten / bijdragen premiewoningen)
 • Betaalde premies voor lijfrente/ nabestaandenlijfrente / overbruggingslijfrente
Box 3
 • Bezittingen van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2018:
 • bank- / giro- / spaartegoeden (vul bijlage in of jaaropgaven bank)
 • aandelen / obligaties (jaaropgaven bank)
 • contant geld
 • overige onroerende zaken ( niet eigen woning)
 • spaarloon / premiespaarregelingen/ winstdelingsregelingen
 • maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen / agaathbelegging)
 • Schulden van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2018:
 • persoonlijke leningen / doorlopende kredieten
 • financieringen van aandelen
 • schulden studiefinanciering
 • schulden hypotheek overige onroerende zaken ( niet eigen woning)
Overige
 • uitgaven voor giften / kerkbijdragen
 • uitgaven voor kinderopvang (rekeningen bijvoegen met opgaven dagdelen en evt. bijdrage werkgever)
 • betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen levensonderhoud minderjarige kinderen
 • uitgaven voor ziektekosten / studiekosten
 • geboortedata minderjarige thuiswonende kinderen
 • ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2018/2019.