Planning & Control

Een goede planning & control cyclus is een belangrijk onderdeel voor de bedrijfsvoering van uw organisatie. De managementinformatie die de P&C oplevert is uw middel om te sturen en bij te sturen.

model_management_info_small
model_liquiditeitenprognose_small

De planning & control cyclus is als volgt opgebouwd:

 • Opstellen van de begroting
  Uw doelstelling vertaalt u in een prognose van het resultaat
 • Begroting vergelijken met de werkelijkheid
  Periodiek vergelijkt u de begroting met de werkelijkheid die u uitdrukt in verschillen en in percentages van de omzet
 • Analyse van de verschillen
  Hoe zijn de verschillen ontstaan en moet ik actie ondernemen om de verschillen te vergroten of te verkleinen
 • Opstellen van de herziene prognose
  Naar aanleiding van de analyse en de uitgezette acties wordt het geprognosticeerde resultaat van de begroting herzien en opnieuw bepaald

Juiste managementinformatie leidt tot meer…!