Calculeren

De voor- en nacalculatie zijn van groot belang voor het bepalen van de kostprijs van een product of dienst. Immers; als u de kostprijs niet goed berekend ziet u dit terug in uw resultaat. Het is dus zaak dat u regelmatig nacalculaties maakt van de uitgevoerde werkzaamheden dan wel geproduceerde producten. Door de uitkomsten te vergelijken met de kostprijs kunt u belangrijke informatie over uw bedrijfsprocessen te weten komen.

Vragen als: Waarom zijn er meer uren gemaakt dan begroot, of; de kostprijs van het verbruikte materiaal is hoger dan gecalculeerd. Hoe is dit nu mogelijk? Door de uitkomsten van de nacalculatie te evalueren krijgt u beter inzicht in uw bedrijfsprocessen en kunt u eventueel uw voorcalculaties weer aanpassen.

De Grienden heeft veel ervaring op het gebied van calculaties en kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering.